Wie we zijn

SBO de Akker is een school voor speciaal basisonderwijs. De grondslag van de school is de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God. Dit wordt beleden in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zij onderschrijven geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid (de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels), zoals deze zijn vastgelegd door de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618/1619. De Stichting en de van haar uitgaande scholen maken gebruik van de Statenvertaling als de meest getrouwe overzetting van Gods Woord uit de grondtalen.  
© 2024 SamuĂ«lschool  - Disclaimer - Privacyverklaring