Groepen

Binnen onze school verdelen we de kinderen in 6 groepen. Ook werken we veel samen met De Schutse, waarvan twee groepen binnen onze school gevestigd zijn.

Groep 1-2

Welkom in groep 1-2!

In onze klas is er een stoeltje voor iedereen. Respect, betrokkenheid en zelfredzaamheid zijn kernwoorden waar we in de klas hard aan werken.  
In de klas werken we aan de hand van thema’s die passen binnen de belevingswereld van de kinderen. We werken aan verschillende leerdoelen die betrekking hebben op rekenen, taal en de motorische ontwikkeling. Om maximaal af te kunnen stemmen op de leerbehoefte en leermogelijkheden van ieder kind, werken wij samen met de DJK-klas van ‘De Schutse’. Hierin worden rekenlessen, taallessen en speelmomenten uitgewisseld.
Daarnaast is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Deze wordt gevolgd met de ZIEN! Methode.

Kortom: in groep 1-2 gebeurt er een hele boel, maar het belangrijkste: iedereen is welkom!

Groep 3-4-5

Welkom! Hierbij een inkijkje in onze klas!
Waar denkt u aan bij het thema de ‘boom’?
‘Herfst’, ‘bladeren vallen’, ‘de seizoenen’, ‘vruchten van de boom’, 'hout wordt gemaakt van een boom’, ‘een nest in een boom’.
Dit zouden zomaar wat antwoorden kunnen zijn op een vraag in onze klas. Wij werken in de klas vaak met thema’s. Eén van de thema’s aan het begin van het jaar is ‘De boom’.
Achterin de klas hebben we op de muur een hele grote boom geplakt. Daar omheen verzamelen we allerlei dingen die met het thema te maken hebben. Ook hebben we veel lessen rondom dit thema.
De thema’s die we uitkiezen sluiten ook vaak weer aan op de thema’s van de leesmethode.
 
Als de kinderen binnenkomen in de klas, gaan ze aan hun eigen tafel zitten en pakken ze eerst een boek en gaan een kwartier lezen.
Voor groep 3, die helemaal nieuw is met lezen, is dit in het begin van het jaar nog wel even wennen en zij mogen nog wel eens een leerspelletje doen. Maar na een paar maanden kunnen zij ook al wat lezen en gaan ze dit ook doen.
Daarna gaan we in de kring, we oefenen het kringgesprek en het Bijbelverhaal wordt ook in de kring verteld.  
Verder staan de vakken rekenen en lezen op het programma in de ochtend. In groep 4 wordt dit uitgebreid met taal en spelling.

In de middag staan vaak wat meer creatieve vakken op de planning. Denkt u hierbij aan: geschiedenis, wereldoriëntatie, muziek, handvaardigheid, hoekenspel en ander themawerk.
SOVA vinden we ook erg belangrijk en leuk om te doen! Aan de hand van een casus bespreken we elkaars gevoelens bij iets. Ook krijgen alle kinderen om de beurt een moment dat ze in het zonnetje gezet worden. Zodat ze ook van zichzelf weten wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn.

Voor de wat moeilijkere momenten hebben we in de klas een rustplek. Als een kind rust nodig heeft, mag hij eventjes op deze plaats tot rust komen zodat hij/zij daarna weer mee kan doen met de les.
We zijn altijd met een leerkracht en een onderwijsassistent in de klas aanwezig om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden en les te geven.

Groep 5-6

Bovenstaande foto’s zijn gemaakt door… kinderen van groep 5-6! We volgden een fotografieworkshop, waarbij we zelf naar buiten zijn gegaan en heel goed hebben gekeken naar alles wat natuur is. Sommige kinderen fotografeerden een landschap, anderen zagen heel kleine beestjes of bloemetjes.
In de klas werken we aan rekenen, taal, spelling en lezen, maar sommige kinderen laten hun talenten juist tijdens speciale lessen zien. Zoals tijdens de les over zwerfafval. Ook daarbij gingen we naar buiten en raapten we zelfs de kleinste snoeppapiertjes op met heuse afvalknijpers en een veiligheidshesje aan!
Andere kinderen zijn juist goed in rekenen of lezen. We leren keersommen, bijvoorbeeld door middel van staptegels (bewegend leren!), meten het schoolplein op (is het een meter?) en maakten een levensgrote klok op de vloer van het lokaal.
De kinderen werken aan speciale doelen, waar iedereen heel serieus mee bezig is. Ook vieren we het met elkaar als iemand dat doel goed kan! Iemand die veel opdrachtjes heeft gemaakt tijdens een les die het nog moeilijk vindt, een ander die netjes naar de rustplek gaat bij een vol hoofd of goed meedoen met de leesles.

In groep 5-6 zijn we heel goed in samen spelen. We worden er nog beter in, door ook eens te spelen met een klasgenootje dat we niet zo goed kennen. We oefenen met winnen/verliezen, regels afspreken en op je beurt wachten door het spelen van bordspelletjes.

Groep 6-7-8

Groep 7-8

Groep 'De Tuinfluiter'

Welkom in ‘De Tuinfluiter’!

In deze groep staat handelend leren centraal. We maken gebruik van tastbaar materiaal, zoals Numicon of woordkaartjes. Ook zijn we vooral aan het ‘doen’ en leren we door wat we leren meteen toe te passen in een spel of activiteit. Daarnaast doen we in de groep ook praktisch werk, zoals het bezoeken van ouderen of zwerfafval rapen op straat.

In de groep is het erg belangrijk dat we elkaar allemaal waarderen, omdat ieder kind zijn eigen kracht, talent en gave heeft!

De Schutse; Dagbehandeling Jonge Kind (DJK) en KinderDagCentrum (KDC)

De Schutse heeft bij de Akker inmiddels 2 groepen.
Een kinderdagcentrum (KDC) en een dagbehandeling jonge kind (DJK).

Onze KDC groep is er voor kinderen van 0 tot en met 10 jaar met een ontwikkelingsachterstand of andere beperking.
Hier wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de kinderen op allerlei gebieden. Er is veel aandacht voor eten, drinken en zindelijk worden. Ook op cognitief gebied worden de kinderen uitgedaagd. Logopedie en fysiotherapie hebben een belangrijke plaats in deze groep.
Op het KDC duurt de geboden begeleiding vaak langer dan een jaar en deze mogelijkheid is er ook. Soms stromen kinderen door via het DJK naar het onderwijs en soms blijven de kinderen gebruik maken van dagbesteding.
KDC en DJK werken veel met elkaar samen. Het kind is volledig in beeld bij de pedagogisch begeleiders en de orthopedagoog van de Schutse en er wordt gezocht naar een optimaal pedagogisch klimaat waar het kind op zijn of haar manier
kan ontwikkelen.

Op de Dagbehandeling Jonge Kind wordt dagbehandeling geboden. Kinderen van 3 tot  7 jaar zijn welkom op deze groep. De kinderen op deze groep hebben altijd een onderwijsperspectief. In ongeveer een jaar tijd vindt onderzoek en behandeling plaats van kinderen die in hun ontwikkeling risico lopen. Het kan gaan om kinderen met gedragsproblemen, een achterstand in de motoriek, in de spraak of algemene ontwikkeling. De zorgbehoefte van deze kinderen maakt dat doorstroom naar het onderwijs op 4- of 5-jarige leeftijd voor hen niet vanzelfsprekend is. Binnen de DJK wordt gestreefd om de stap naar het onderwijs zo goed mogelijk voor te bereiden. De brug naar het onderwijs is zo goed zichtbaar. De kinderen krijgen begeleiding in een schoolse setting
Ook kan thuisbegeleiding worden geboden.
© 2024 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring