Zorg

Deze voorziening is voor kinderen van 8 - 12 jaar, die een SBO++-TLV hebben. De kinderen, die gebruik maken van deze voorziening, zijn niet in staat om volledig te kunnen functioneren in een reguliere groep van het SBO. Bij deze kinderen is sprake van psychische, sociaal-emotionele en / of gedragsproblematiek. (concentratieproblemen, bewegingsonrust, impulsiviteit, grensoverschrijdend agressief gedrag, enz.) Het kunnen ook leerlingen zijn, die helemaal vastgelopen zijn.
De kinderen krijgen ondersteuning door een leerkracht voor het volgen van het onderwijs in een reguliere SBO-groep. We werken kind-volgend en kind-nabij met als doel om een leerling te handhaven in een reguliere SBO-groep en gericht op het vervolgonderwijs. We zoeken vooral naar een praktische insteek, waarbij sociale vaardigheden ook in een praktijksituatie geleerd kunnen worden. Samen met ouders worden er doelen opgesteld en geƫvalueerd. Hieraan wordt in op school en thuis gewerkt.
Het is mogelijk, dat een kind op bepaalde momenten individueel of in een klein groepje specifieke begeleiding krijgt. We zouden het kunnen omschrijven als ambulante (onderwijs-) begeleiding. In de meeste gevallen wordt dit uitgevoerd door een leerkracht, die ondersteuning krijgt en samenwerkt met externen. Dit alles onder begeleiding van de intern begeleider.
© 2024 SamuĆ«lschool  - Disclaimer - Privacyverklaring