Ziek melden van uw kind

Ziek melden via Parro

Beste ouders/verzorgers,

Via Parro is het mogelijk om een absentie te melden die direct bij de leerkracht van uw kind terecht komt.
Het gaat hierbij dan om de volgende categorieën die u door kunt geven:
  • Corona (neemt u dan wel altijd ook even contact op met de leerkracht/directie)
  • Ziekte
  • 12,5-,25-,40-,50-, en 60-jarig huwelijksjubileum
  • Behandeling of therapie
  • Huwelijk bloed- en aanverwanten
  • Medisch (bijv bezoek arts)
  • Overlijden bloed- en aanverwanten

Bij de melding kunt u ook altijd doorgeven om welke tijden het gaat. Wilt u dit liefst zo precies mogelijk doen? Bij ziekte kunnen we natuurlijk niet van tevoren aangeven wanneer uw kind weer beter is, u kunt ze als u melding gemaakt heeft van hun ziek zijn, als ze weer naar school gaan in de app ook weer 'beter' melden.
Voor andere vragen die niet onder bovenstaande categorieën vallen, moet dat via het verlofformulier (staat op de website) of kan via mail naar teamleiders of schoolleider.

Het ziek melden van uw kind via de website vervalt op deze manier, op de website zal een verwijzing komen naar Parro.

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht van uw kind.
© 2024 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring